Waarom deze training?

In hoeverre kunt u uw hand in het vuur steken dat uw vrijwilligers zich houden aan (on)geschreven regels van fatsoen, privacy, van mijn en dijn?

Uw hand in het vuur voor uw vrijwilligers?

Bijeenkomst
28-11-2017 (13.30 - 17.00 uur)

Vrijwilligers worden vaak ingezet bij kwetsbare mensen. Hoe kun je zorgen voor financiële, psychische en fysieke veiligheid van kwetsbare groepen?

In deze bijeenkomst gaan we met werkvormen aan de slag die u ook kunt doen met uw vrijwilligers om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ook gaan we in op wat u als coördinator kunt doen in uw organisatie om de veiligheid van de deelnemers ten opzichte van de vrijwilligers te vergroten.

Aan bod komen de dilemma’s aangaande de (machts)positie van de vrijwilliger ten opzichte van de (kwetsbare) deelnemer. Hoe screent u de vrijwilligers bij aanname, hoe zorgt u ervoor dat vrijwilligers elkaar aanspreken op grenzen en mogelijke grensoverschrijdingen? Wat zijn jullie geschreven en ongeschreven regels? Hoe gaat u om met een niet pluisgevoel naar één van de vrijwilligers? Bij wie kunt u als coördinator terecht als het lastig wordt? Hoe houdt u de sfeer prettig met elkaar als u dit onderwerp bespreekt?

Trainer: Robert Hubers

Doelgroep
Vrijwilligerscoördinatoren

Locatie
Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Geldersekade 101

Kosten
Gratis

Vragen?
Neem contact op met Robert Hubers,
of bel: 020-5301220

Beschikbaarheid

Er zijn nog 11 plaatsen beschikbaar


Aanmelden >>