Kern van deze workshop

Wat zijn die beginselen van goed bestuur waar je aan moet voldoen, en waar begin je als je de governance (opnieuw) wil inrichten?

Goed bestuur

Bijeenkomst
07-12-2017 (15.00-17.30 )

Non-profits worstelen vaak met de aansturing en beheersing van hun organisatie – vaak is er geen sprake van een formele rechtspersoon (stichting, vereniging), of geven de statuten van de rechtspersoon onvoldoende houvast. Tegelijkertijd stellen interne en externe belanghebbenden hoge eisen aan de governance (besturen van en toezicht op) non-profits, en is een stevige governance vaak een vereiste voor subsidieverstrekkers en andere financiers. Ook zijn er sectorcodes – zoals bijvoorbeeld de Code Governance Cultuur – waar organisaties in de desbetreffende sector zich aan moeten houden.

Wat zijn die beginselen van goed bestuur waar je aan moet voldoen, en waar begin je als je de governance (opnieuw) wil inrichten?

In de workshop gaat Harald Walkate in op deze algemene beginselen die van toepassing zijn op non-profits in het algemeen en daarnaast zal hij specifieke vragen beantwoorden die bij deelnemers leven.

Over Harald Walkate
Harald begon zijn carrière als advocaat bij Allen & Overy, en deed vervolgens in zijn werkzame leven en in zijn nevenactiviteiten veel ervaring op met het inrichten van governance en organisatie structuren van bedrijven en organisaties. Hij was in 2004 betrokken bij het onderzoek van Allen & Overy en het Wetenschappelijk Bureau van het CDA naar een wettelijke basis voor de  ‘maatschappelijke onderneming’, en speelde een belangrijke rol bij het inrichten of herzien van de governance bij jazz podium De Badcuyp, alumni organisatie de Ivy Circle en rietkwintet Calefax. Harald is lid van de Amsterdamsche Kring en geeft deze workshop vanuit deze hoedanigheid op vrijwillige basis.

De Amsterdamsche Kring
De Amsterdamsche Kring is op 27 mei 1945 opgericht door 27 vooraanstaande Amsterdammers met als doel de wederopbouw van Amsterdam in al zijn geledingen. Anno 2014 is de missie de “Groei en Bloei”van Amsterdam. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden thema’s die aan deze missie zijn gerelateerd, bediscussieerd. Leden (300) van de Amsterdamsche Kring zijn nog steeds personen die vanuit hun hoofd- en/of nevenfunctie(s) een positieve bijdrage leveren aan onze stad en/of de regio.

in 2015 vierde de Amsterdamsche Kring haar 70 jarig bestaan en ter ere van dit lustrum zetten de leden zich in voor de stad middels vrijwilligerswerk. De leden hebben kunnen kiezen uit verschillende opties en één van deze opties is het geven van een masterclass.

Doelgroep
Bestuursleden, initiatiefnemers

Locatie
Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Geldersekade 101

Kosten
Gratis

Vragen?
Neem contact op met Marcelle Miles,
of bel: 020-5301216

Beschikbaarheid

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar, maar je kan je nog wel inschrijven. Je wordt in de wachtrij geplaatst en zodra er iemand uitvalt, kan je alsnog meedoen.


Aanmelden >>