Waarom deze workshop?

In hoeverre kun je je hand in het vuur steken dat jullie vrijwilligers zich houden aan (on)geschreven regels van fatsoen, privacy, van mijn en dijn?

Je hand in het vuur voor jullie vrijwilligers?

Bijeenkomst
28-06-2018 (13.30 - 17.00 uur)

Vrijwilligers worden vaak ingezet bij kwetsbare mensen. Hoe kun je zorgen voor financiële, psychische en fysieke veiligheid van kwetsbare groepen?

In deze bijeenkomst gaan we met werkvormen aan de slag die je ook kunt doen met je vrijwilligers om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ook gaan we in op wat je als coördinator kunt doen in jullie organisatie om de veiligheid van de deelnemers ten opzichte van de vrijwilligers te vergroten.

Aan bod komen de dilemma’s aangaande de (machts)positie van de vrijwilliger ten opzichte van de (kwetsbare) deelnemer. Hoe screen je de vrijwilligers bij aanname, hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers elkaar aanspreken op grenzen en mogelijke grensoverschrijdingen? Wat zijn jullie geschreven en ongeschreven regels? Hoe ga je om met een niet pluisgevoel naar één van de vrijwilligers? Bij wie kun je als coördinator terecht als het lastig wordt? Hoe houd je de sfeer prettig met elkaar als je dit onderwerp bespreekt?

Trainer: Andrea Vogelsanger

Doelgroep
Vrijwilligerscoördinatoren

Locatie
Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Geldersekade 101

Kosten
Gratis

Vragen?
Neem contact op met Andrea Vogelsanger,
of bel: 0205301220

Beschikbaarheid

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar, maar je kan je nog wel inschrijven. Je wordt in de wachtrij geplaatst en zodra er iemand uitvalt, kan je alsnog meedoen.


Aanmelden >>