Kern van deze Masterclass

Wat zijn die beginselen van goed bestuur waar je aan moet voldoen, en waar begin je als je de governance (opnieuw) wil inrichten?

Masterclass Goed bestuur

Bijeenkomst
13-12-2018 (15.00 - 17.30 uur)

Non-profits worstelen vaak met de aansturing en beheersing van hun organisatie – vaak is er geen sprake van een formele rechtspersoon (stichting, vereniging), of geven de statuten van de rechtspersoon onvoldoende houvast. Tegelijkertijd stellen interne en externe belanghebbenden hoge eisen aan de governance (besturen van en toezicht op) non-profits, en is een stevige governance vaak een vereiste voor subsidieverstrekkers en andere financiers. Ook zijn er sectorcodes – zoals bijvoorbeeld de Code Governance Cultuur – waar organisaties in de desbetreffende sector zich aan moeten houden.

Wat zijn die beginselen van goed bestuur waar je aan moet voldoen, en waar begin je als je de governance (opnieuw) wil inrichten?

In de masterclass gaat Harald Walkate in op deze algemene beginselen die van toepassing zijn op non-profits in het algemeen en daarnaast zal hij specifieke vragen beantwoorden die bij deelnemers leven.

Over Harald Walkate
Harald begon zijn carrière als advocaat bij Allen & Overy, en deed vervolgens in zijn werkzame leven en in zijn nevenactiviteiten veel ervaring op met het inrichten van governance en organisatie structuren van bedrijven en organisaties. Harald is lid van de Amsterdamsche Kring en geeft deze workshop vanuit deze hoedanigheid op vrijwillige basis.

Doelgroep
Bestuursleden, initiatiefnemers

Locatie
Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Geldersekade 101

Kosten
Gratis

Vragen?
Neem contact op met Marijke Altenburg,
of bel: 0205301228

Beschikbaarheid

Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar


Aanmelden >>