Waarom deze workshop?

Hoe kan je als organisatie en coordinator ervoor zorgen dat je het hand in het vuur kan steken voor je vrijwilligers? Hoe ga je om met gedrag op en over de grens? Hoe zorg je dat afspraken nageleefd worden?

Omgaan met grenzen

Bijeenkomst
14-05-2019 (14.00 - 17.00 uur)

Vrijwilligers worden vaak ingezet bij kwetsbare mensen. Hoe zorg je voor financiële, psychische en fysieke veiligheid van deze kwetsbare groepen?

Sociale veiligheid
In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan sociale veiligheid; welke risico’s zijn er en hoe kan je als organisatie grensoverschrijdend gedrag voorkomen?
Aan bod komen de dilemma’s aangaande de (machts-) positie van de vrijwilliger ten opzichte van de (kwetsbare) deelnemer:

Hoe screen je de vrijwilligers bij aanname? Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers elkaar aanspreken op grenzen en mogelijke grensoverschrijdingen? Wat zijn jullie geschreven en ongeschreven regels? Hoe ga je om met een niet pluisgevoel naar één van de vrijwilligers? Bij wie kun je als coördinator terecht als het lastig wordt? Hoe houd je de sfeer prettig met elkaar als je dit onderwerp bespreekt?

Doelgroep
Vrijwilligerscoördinatoren

Locatie
Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Geldersekade 101

Kosten
Gratis

Vragen?
Neem contact op met Andrea Vogelsanger,
of bel: 0205301220

Beschikbaarheid

Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar


Aanmelden >>