Waarom deze bijeenkomst?

We bieden je een aantal tools om jullie organisatie AVG-proof te maken. Na afloop heb je antwoord op de vraag: ‘Hoe zorg ik er voor dat de gegevens van de vrijwilligers veilig zijn?’ 

Omgaan met de privacywet | Centrum

Bijeenkomst
11-10-2019 (9.30 - 12.00 uur)

De nieuwe privacywet AVG is gericht op de bescherming van de persoonsgegevens. Wat zijn dat? En wat betekent de invoering van deze wet voor het vrijwilligersveld? 

Deze bijeenkomst is bedoeld om de bewustwording rondom de thema persoonsgegevens te vergroten, ook bieden we jullie een aantal tools om jullie organisatie AVG-proof te maken. Na afloop heb je antwoord op de vraag: ‘Hoe zorg ik er voor dat de gegevens van de vrijwilligers veilig zijn?’ 

AVG - De nieuwe privacywet 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet heeft als doel om het fundamentele recht van gegevensbescherming te reguleren. De rechten van het individu worden hierin gewaarborgd: o.a. Recht om vergeten te worden, recht op inzage, recht op wijziging. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er in Nederland op toe dat deze wet wordt nageleefd, zowel door grote bedrijven als door kleine organisaties. 

NB. Deze bijeenkomst komt in grote lijnen overeen met die we vorig jaar hebben georganiseerd rondom het thema privacy. Dus als je hier al bij bent geweest, zul je deels weer dezelfde dingen horen. 

Doelgroep
Vrijwilligersorganisaties

Locatie
Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Kloveniersburgwal 47

Kosten
Gratis

Vragen?
Neem contact op met Dasha van Amsterdam,
of bel: 020-5301220

Niet beschikbaar

Deze workshop is helaas niet (meer) beschikbaar