Inspireer elkaar!

Tijdens een inspiratietafel met koffie en een croissant kun je je vakmanschap aanscherpen, ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen van vakgenoten.

Hoe betrek je je buurt?

Bijeenkomst
28-01-2020 (9.00 - 10.30 uur)

Deze keer is het thema:
Betrekken van de buurt bij je activiteiten en je organisatie

Het is fijn als de buurt betrokken is bij je activiteiten en je organisatie. Maar hoe organiseer je dit en hoe bereik en betrek je buurtbewoners? Wat zijn de do’s en dont’s?

Aan de inspiratietafel wisselen we ervaringen uit en inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën.

Doelgroep
Vrijwilligerscoördinatoren, intitiatiefnemers

Locatie
Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Kloveniersburgwal 47

Kosten
Gratis

Vragen?
Neem contact op met Marijke Altenburg,
of bel: 0205301220

Beschikbaarheid

Er is nog 1 plaats beschikbaar!


Aanmelden >>