Veiligheid in jullie organisatie versterken?

Veiligheid is een belangrijk thema. Ook binnen vrijwilligersorganisaties. Mag een kind vrienden worden op Facebook met de huiswerkbegeleider? Mag een vrijwilliger wat bijverdienen door te klussen bij een cliënt? Wat kan wel en wat kan niet?
En hoe ga je om met een vrijwilliger die naar je toe komt met vermoedens van ongewenst gedrag?

Het is belangrijk dat je er binnen je organisatie hetzelfde over denkt. Dan kun je elkaar er ook op aanspreken.

We helpen je graag om het thema veiligheid binnen je organisatie te bespreken en aan te scherpen. 
Neem contact op met één van onze adviseurs.

Waar liggen de grenzen?

En waar liggen de risico's?